Agro Found - ziemia rolna dla każdego

Zainwestuj w ziemię rolną - oferta inwestycyjna
Oferujemy:
1. Pożyczka lokacyjna - o stałym oprocentowaniu 10% - roczna kapitalizacja
1a. Pożyczka lokacyjna - o stałym oprocentowaniu - kwartalna kapitalizacja - 7% rocznie - odsetki co kwartał wypłacane
2. Pożyczka lokacyjna z zabezpieczeniem (ze wskazaniem nieruchomości) - roczna kapitalizacja 5%- możliwość odkupu \"swojej\" nieruchomości z prowizją 7%
3. Zakup nieruchomości - prowizja 5%
Pole orne daje możliwość uzyskania dopłat unijnych oraz zysków z uprawy pola.
Zyski z inwestycji pochodzą z:
- dopłaty bezpośrednie
- uprawa zboża - pszenicy, która ma gwarantowaną cenę skupu.
- uprawom innych roślin (płodozmian)
- sprzedaży po wyższej cenie niektórych nieruchomości


Agro Found - ziemia rolna dla każdego
31-542 Kraków
ul. Mogilska 25 lok 1007
e-mail: agrofound@poczta.fm, biuro@agrofound.strefa.pl
Copyright 2012 Agro Found - ziemia rolna dla każdego & INTERIA.PL